Tag Archives: an toàn trong vận chuyển

Những sai lầm trong vận chuyển hàng hóa.

an toàn trong vận chuyển

– Chỉ cần chất kín hàng trong thùng xe, thùng cont là sẽ không có đổ vỡ hư hỏng: Sự thật là dù cho bạn có xếp hàng kín ntn vì vẫn có khoảng trống trong thùng xe, vì kích thước hàng hóa và kích thước thùng xe không giống nhau. Chỉ cần 1 khoảng […]

0888.833.303